Fauconnier+Selfslagh

menu menu menu
close
Filosofie

Terug naar de kern.

Een wereld in herstelmodus heeft alle baat bij sterke merken. Ze zijn de smeerolie van onze economie. Ze zorgen ervoor dat werknemers betaald en gezinnen onderhouden worden.

De economische recessie dwingt veel bedrijven om zichzelf heruit te vinden of minstens hun strategie te herzien. Dat hoeft niet per se een pijnlijk en penibel proces te zijn. Zelfs vandaag zijn er opportuniteiten om heelhuids uit de crisis te komen.

Ons belangrijkste advies aan bedrijven is: focus op jullie kerncompetentie. Dat is noch jullie core business, noch jullie best verkopende product. Het is jullie talent. Waar jullie als bedrijf in uitblinken. De kerncompetentie van Apple is niet: computers vervaardigen. Maar wel: technologie gebruiksvriendelijk maken.

Het identificeren van de kerncompetentie van een bedrijf is geen behoudsgezinde activiteit. Integendeel: het is dé basis voor innovatie. Alleen bedrijven die perfect weten wie ze zijn en wat hun rol in de wereld is, kunnen vol vertrouwen nieuwe markten opzoeken.

Schema core competence
Schema core competence

Bedrijf zoekt discours.

Fauconnier+Selfslagh heeft een glasheldere bestaansreden: wij vergroten de waarde van merken. Door hun kerncompetentie te vatten, hun groeipotentieel op te krikken en hun discours vorm te geven.

Schema Discour

Het ontwikkelen van een merkdiscours gaat veel verder dan wat in de marketingbubbel 'storytelling' wordt genoemd. Een verhaal gaat over feiten, verwikkelingen en gebeurtenissen. Een discours gaat over de manier waarop je naar de wereld kijkt. Het geeft een merk een identiteit, het stroomlijnt gedachten en beslissingen, het leidt tot consistent gedrag in alle bedrijfsafdelingen: R&D, marketing, communicatie, sales en human resources.

Een merkdiscours is het resultaat van wat je met een duur begrip 'linguistisch design' zou kunnen noemen: het vastleggen van de woorden en ideeën die een merk onderscheiden van alle andere. Het zijn de merken die erin slagen om de juiste woorden te vinden die in hun sector de toon zullen zetten.

Schema Discour

Er is geen wet die zegt dat u concurrenten moét hebben.

Wij zijn uitgesproken fans van 'blue ocean'-strategieën (copyright: Renée Mauborgne en W. Chan Kim): merkmanoeuvres waarin bedrijven zich terugtrekken uit markten waar veel concurrentieel bloed vloeit (red oceans) om vervolgens een markt op te zoeken die nog ongerept en onbetwist is (blue oceans).

Wanneer wij samen met u reflecteren over bedrijfsstrategische opties, vertrekken wij dan ook van twee 'blue ocean'-overtuigingen. Eén: marktgrenzen zijn niet definitief, maar kunnen verlegd worden. En twee: de beste manier om de concurrentie te slim af te zijn, is het vermijden van concurrentie.

Schema Blue Ocean strategy
Schema Blue Ocean strategy