Fauconnier+Selfslagh

menu menu menu
close
Filosofie

De consument is dood, leve de beslisser.

Het woord consument is versleten. Of kent ú mensen die niks anders doen dan producten en diensten kopen? Die zich mits de juiste promoties precies gedragen zoals we hen opdragen? En die in geval van weerbarstigheid nog altijd genudged kunnen worden? Nee toch? Mensen hebben zich grondig geïnformeerd. Ze beoordelen bedrijven niet langer op basis van hun beloften, maar op basis van hun gedrag: hun reële inspanningen voor klant en samenleving. Laten we consumenten dus voortaan beslissers noemen: zelfstandig denkende wezens die gemotiveerd moeten worden om voor een bepaald merk te kiezen.

Illustratie thumb-up – thump-down
Illustratie thumb-up – thump-down

Bedrijven hebben antropologen nodig.

Illustratie Merkantropologen

Overtuigende productprestaties volstaan niet langer om mensen te bekeren. Producten moeten een meerwaarde hebben voor mens, milieu én maatschappij. Gezondheid, diversiteit, respect voor de natuur, mensenrechten, ...: het zijn allemaal beslissingscriteria geworden. Succesvolle merken kijken verder dan de individuele klant en zijn ervaring. Ze spelen ook een rol in het gezin, de vriendengroep, de werkplek, de grotere gemeenschap. Ergo: bedrijven hebben niet langer pyschologen nodig, maar antropologen. Marketeers die ook het culturele plaatje zien. Generalisten die de klant in ál zijn aspecten bekijken.

Illustratie Merkantropologen

De wij-economie vraagt om een wij-mentaliteit.

In de wij-economie van vandaag wordt gretig kennis en expertise uitgewisseld. Waarde wordt steeds vaker gecreëerd in netwerken: ecosystemen van bedrijven die geloven dat ze hun klanten beter van dienst kunnen zijn door hun krachten te bundelen. Bedrijven zijn behalve transactionele, ook relationele entiteiten geworden: ze vergroten hun impact op de maatschappij door samen te werken. Zélfs met concurrenten. Wie in de wij-economie een rol van betekenis wil spelen, adopteert dan ook best een wij-mentaliteit.

Illustratie wij-economie
Illustratie wij-economie